Ons productassortiment bestaat uit een groot assortiment propaangasflessen, gasaccessoires, smeermiddelen- en vetten, petroleum, witte medicinale oliën en plantaardige oliën.

Omdat wij over een breed productassortiment beschikken, hebben wij ook een heel divers  klantenbestand. Ons klantenbestand varieert van grote, landelijke bedrijven tot particulieren. Het afhalen van producten is voor ons gehele productassortiment mogelijk.

Afhaalbalie

Aan onze afhaalbalie is pinnen mogelijk.

Onze handels en leveringsvoorwaarden kunt u bekijken in dit bestand: Algemene voorwaarden

Transport

Leveringen worden voornamelijk verzorgd met eigen vervoer. Dit houdt in dat wij altijd in direct contact staan met de klant. Alle gangbare artikelen worden uit voorraad geleverd. Artikelen die minder courant zijn, worden volgens afspraak met de klant uitgeleverd.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Wij ervan overtuigd dat kwaliteitsmanagement leidt tot continue verbetering van de bedrijfsactiviteiten, het bereiken van een hoog kwaliteitsniveau,  het optimaal kunnen blijven voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten en dat een veilige en efficiënte bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd.

De uitgangspunten voor onze kwaliteitszorg zijn, naast het zo optimaal mogelijk blijven voldoen aan de eisen en wen­sen van onze klanten en het realiseren van een veilige en efficiënte bedrijfsvoering, dat wij de actuele wet- en regelgeving volgen en naleven. Om het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen bereiken en te kunnen blijven verbeteren is het noodzakelijk dat iedere medewerker zich bewust is van het belang van de geleverde kwaliteit en de doelstellingen binnen het bedrijf.

Voedselveiligheid

Wij willen onze klanten in de voedingsmiddelenindustrie een kwalitatief goed en vooral voedselveilig en authentiek product aanbieden. Om dit te kunnen bereiken, werken wij volgens een kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagementsysteem conform de norm FSSC 22000. Voor  het vervaardigen en verhandelen van onze biologische producten zijn wij biologisch gecertificeerd. Er worden regelmatig controles op allerlei gebied uitgevoerd (o.a. interne en externe audits) ter verbetering van ons kwaliteitsbeleid.

Hoge prioriteit hierbij is een goede hygiëne binnen ons bedrijf. Schoonmaakprocedures voor onze bedrijfsruimten, opslagtanks en verpakkingsmaterialen zijn hier bijvoorbeeld onderdeel van, maar ook persoonlijke hygiëne is van groot belang. Medewerkers en bezoekers worden geacht zich aan de hygiëneregels te houden.

Ook is het voorkomen van voedselverspilling een belangrijk onderwerp.

Relevante onderwerpen voor ons hierin zijn:

Bewaarbeleid: Product wordt op de best mogelijke condities bewaard.

Sampling: Waar relevant zal er sampling van producten plaatsvinden om te bepalen wat de kwaliteit is van de producten. Dit ter voorkoming van afvoer van goede producten.

Afvalscheiding: Er wordt zoveel mogelijk aan afvalscheiding gedaan.

Afwaardering: Indien product niet meer geschikt is als foodgrade dan kan het nog verkocht worden als technical grade of als anti-schuim.

Vaststelling van doelstellingen en maatregelen zal plaatsvinden gedurende de management review.

Medewerkers

Ons kwaliteitsbeleid is er op gericht om op economische wijze producten / diensten te verlenen die voldoen aan de met de klant overeengekomen specificaties. Aandacht voor de voorlichting en motivatie van onze medewerkers en een consequente nale­ving van de in het kwaliteits­hand­boek vastge­legde procedures en in­structies vormen daarbij belangrijke aan­dachtspun­ten.

Onze medewerkers beschikken over de nodige diploma’s en worden regelmatig bijgeschoold, ook flexibiliteit en klantvriendelijkheid zijn een belangrijk aspect. Een goede motivatie en prettige onderlinge werksfeer zijn hierbij van groot belang. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de  voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur van ons bedrijf.

Klanten en leveranciers

Met een goede service, leverbetrouwbaarheid en een goede prijs-/ kwaliteitsverhouding willen wij ons onderscheiden in de branche. Wij denken graag mee met onze klanten en kunnen snel schakelen omdat de lijnen in ons bedrijf kort zijn. Het geven van deskundige adviezen en informatie over het gebruik van onze producten is hierbij een belangrijk onderdeel. Wij doen er zo veel mogelijk aan om onze klanten continuïteit te bieden. Die continuïteit verwachten wij ook van onze leveranciers en dienstverleners. Wij hechten belang aan betrouwbare partners en langdurige relaties. Wij willen onze klanten voorzien van een kwalitatief goed en vooral veilig product. Wij rijden met eigen vervoer. Wat wij hierbij ook zeker van belang vinden is dat onze medewerkers, die bij de klanten komen, bekend zijn met de producten, die zij aanleveren en een vertrouwd gezicht zijn voor de klanten. Bij hoge uitzondering laten wij producten vervoeren door een distributiebedrijf. Echter is eigen vervoer het meest vertrouwd voor de klant en biedt ons veel flexibiliteit.   

Milieu en veiligheid

Een integraal onderdeel van ons beleid is het scheppen en in stand houden van goede omstandigheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu waarbij de van toepassing zijnde wetgeving als uitgangspunt dient. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn van primair belang en zijn gelijkwaardig aan de andere doelstellingen binnen ons bedrijf. Het scheppen en in stand houden van goede arbeidsomstandigheden omvat, in overleg met de medewerkers, de zorg voor het vaststellen, treffen en onderhouden van de desbetref­fende maatregelen. Dit ter bevordering van veilige omstandigheden en werkwijzen en om ongewilde gebeurtenissen die letsel, schade of hinder tot gevolg kunnen hebben zoveel mogelijk te voorkomen.

Duurzaamheid / MVO

Wij streven naar een goede balans tussen een gezond bedrijfsrendement op lange termijn, klanttevredenheid, een beter milieu en een optimaal welzijn voor onze medewerkers en de maatschappij als geheel. Diversiteit, medezeggenschap en gedragscode spelen hierbij een rol.

Wij hanteren een proactieve benadering bij het voorkomen en continue verminderen van milieubelastende aspecten (bijv. reductie emissies, gescheiden afval, papiervermindering).

Wij dragen zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door voornamelijk medewerkers uit de regio aan te trekken en klussen aan lokale bedrijven uit te besteden. 

Privacy

Persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Een ieder heeft recht op inzage in eigen persoonsgegevens. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

De directie spreekt haar vertrouwen uit dat elke medewerker van Kerkhof-Aldoc B.V. dit beleid onderschrijft en hiernaar zal hande­len c.q. een bijdrage zal leveren.