Propaangas

Oliehandel Kerkhof heeft een gasvulstation. In het gasvulstation vullen wij flessen met propaangas. Butaan wordt veel minder gebruikt met uitzondering van de Camping Gaz flessen. Het voordeel van propaangas is dat het bij extreme kou nog altijd gebruikt kan worden en butaangas werkt net boven het vriespunt niet meer.

Eigendomsflessen

Over het algemeen kan worden gesteld, dat de gasflessen die eigendom zijn van de klant hier mogen worden gevuld, uitzonderingen daargelaten. Uw gasfles wordt gecontroleerd op de keuringsdatum en als uw gasfles voldoet aan de eisen vullen wij deze terwijl u wacht. Flessen met een waarborg / statiegeld mogen wij niet vullen. Enkele voorbeelden van flessen, die wij niet mogen vullen: maatschappijflessen propaan 10,5 kg., Comfort Steel 6 en 9,5 kilo, BP Light 10 kg. / 7,5 kg. / 5 kg., Camping Gaz flessen 907, 904 en 901.

Veilig en voordelig

Wij hechten groot belang aan het veilig vullen van de gasflessen en voldoen aan alle wet- en regelgeving.
De maximale vulling van de fles wordt verrekend met wat er nog in de fles zit. Zo betaalt u nooit te veel voor uw gasvulling.

Vullen of niet vullen??

Wij krijgen regelmatig de vraag waarom de ene fles wel en de andere fles niet mag worden bijgevuld. Er zijn twee voorwaarden waaraan een gasfles minimaal moet voldoen om gevuld te mogen worden. De eerste voorwaarde is dat de fles uw eigendom moet zijn en dat het dus geen fles betreft waar u statiegeld of borg voor heeft betaald. De tweede voorwaarde is dat de fles nog binnen de keurdatum valt. De meeste flessen hebben een keurdatum van 10 jaar. Er zijn uitzonderingen van 15 jaar maar dat betreft bijna altijd een maatschappijfles, dus een fles waar borg of statiegeld voor is betaald.

Wanneer een fles een keurdatum heeft uit 2015, mag deze worden gevuld tot en met 2024 en niet meer in 2025.

Wat flessen met statiegeld betreft kunt u deze dus het beste zo leeg mogelijk maken want de waarde van het restant in de fles kunnen wij u niet terug geven.

Vulnippel voor gasflessen

Steeds vaker zien we op internet dat er gasvulnippels worden verkocht voor het vullen van propaanflessen. Er staat een prachtig verhaal bij waarin staat dat het stukken goedkoper is om flessen aan de pomp met LPG te vullen en ook geven zij aan dat als je de bijgevoegde voorwaarden hanteert het absoluut niet gevaarlijk is. LET OP!! De verkopers van deze gasnippels zijn maar op één ding uit en dat is de verkoop van veel te dure gasvulnippels. Het is absoluut niet toegestaan om gasflessen aan de pomp te vullen. De pomphouder krijgt hier grote boetes voor en sterker nog, kan zijn of haar LPG-licentie hierdoor kwijt raken. Het is levensgevaarlijk om dit zelf te doen. Flessen kunnen te vol worden gevuld en dit is zeer gevaarlijk. De flessen kunnen door opwarming uitzetten en zelfs exploderen. Daarbij gaan de gasnippelverkopers aan één belangrijk ding voorbij en dat is de keurdatum van de fles die gevuld wordt. Als na een ongeluk blijkt dat de fles niet gekeurd is geweest zal een verzekering nooit iets uitbetalen.